Etusivu » Lisää » Uutiset » Gramexin vuosi 2010 lyhyesti
18.08.2011

Gramexin vuosi 2010 lyhyesti

Gramexin vuosikertomuksen alussa oleva tiivistelmä kuvaa lyhyesti Gramexin toimintaa ja tavoitteita:

 

GRAMEXIN TEHTÄVÄ. Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, perii tekijänoikeuslain mukaiset korvaukset ja jakaa ne niihin oikeutetuille. Tilivuoden lopussa Gramexin kanssa oli tehnyt asiakassopimuksen yhteensä 36.925 taiteilijaa ja 8.800 tuottajaa.

TOIMINTAKULUT. Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna 2010 2,6 milj. €. Ne ovat n. 13 % kerätyistä korvauksista. Tilinpäätöksen toimintakuluissa näkyvät tämän lisäksi myös ESEKin sekä Finnish Music Quarterlyn toimintakulut.

KERÄTYT KORVAUKSET. Gramex keräsi tilivuonna korvauksia yhteensä 19,7 milj. €. Suurimmat korvauserät tulivat edellisvuosien tapaan radio- ja televisiotoimijoilta (7,2 milj. €) ja äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (7,6 milj. €). Loput kertyivät kopiointi-, verkkokäyttö- ja ulkomaisista korvauksista sekä hyvitysmaksuista. Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten ne eivät ole tilinpäätöksessä Gramexin tuloa.

MAKSETUT KORVAUKSET. Gramex jakoi vuonna 2010 korvauksia yhteensä 14,7 milj. €. Tästä kotimaiselle musiikille meni 11,2 milj. €. Ulkomaiselle musiikille meni 3,5 milj. €. Suurin osa ulkomaisista tuottajakorvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille.
Taiteilijat ja tuottajat saavat korvauksensa yksilöllisesti, kappaleittensa soittomäärän mukaisesti laskettuna. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen, sen jälkeen kun kappaleiden soitot on selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille. Siten vuonna 2010 tilitettiin oikeudenomistajille pääosin vuodelta 2009 kertyneitä korvauksia.

VARAUTUMINEN KORVAUSTEN MAKSUUN. Korvausten maksaminen pääosin seuraavalla tilikaudella näkyy Gramexin tilinpäätöksessä tilittämättömänä korvausvelkana 22,1 milj. €. Summa tilitetään oikeudenomistajille seuraavan vuoden aikana. Lisäksi taseen pitkäaikaisiin velvoitteisiin on varattu tulevina vuosina tapahtuvaan ulkomaisten korvausten maksamiseen 8,0 milj. €.

KULTTUURIN EDISTÄMINEN. Tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen mukaisesti Gramex tukee Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK), Luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin (Lyhty), Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK ry) sekä Finnish Music Quarterlyn (FMQ) toimintaa. Gramex on osaltaan rahoittamassa myös Music Export Finlandin (Musex ry) ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMICin toimintaa.

Gramex on siirtänyt vuosittain ESEKin hallinnoitaviksi varoja, joita kertyy ulkomaisten tuottajien ja artistien tilittämättömistä korvauksista. Ulkomaisten sisarjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti ne käytetään esittävän säveltaiteen edistämiseen. Nämä varat (18,6 milj. €) näkyvät Gramexin tilinpäätöksessä varauksena. ESEK on kirjanpidollisesti osa Gramex ry:tä.


Lähettäjä
23.11.2011