Ennen työttömyyttä tehdyn työn kerryttämät tekijänoikeuskorvaukset eivät saa leikata työttömyyskorvausta

Moni taiteilija on jäänyt työttömäksi, koska esiintymiset, näyttelyt tai muut tapahtumat on koronaviruksen vuoksi peruttu.

Työtön taiteilija on vaikeassa asemassa, sillä hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Syynä on tekijänoikeuskorvauksien virheellinen yhteensovitus työttömyyskorvausten kanssa: ennen työttömyyskautta kertyneet tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyyskorvausta samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka.

Tekijänoikeustuloja ei muutoinkaan nähdä ansiotulojen kaltaisena palkkana, eli ne eivät kerrytä etuuksia ja esimerkiksi erilaisia päivärahoja kuten ansiotulot. Tämä tarkoittaa, että luovan työn tekijät ovat työttömyysturvassa eriarvoisessa asemassa muiden suomalaisten kanssa.

Gramex yhdessä Lyhdyn ja muiden luovien alojen järjestöjen kanssa vetoaa, että rakenteellinen ongelma korjataan viipymättä. Tilanne on juuri nyt akuutti.

Pyydämme nyt sinua, luovan työn tekijä, lukemaan ja allekirjoittamaan tämän tärkeän vetoomuksen Adressit-sivustolla keskiviikkoon 15.4.2020 mennessä.

Siirry allekirjoitukseen tästä.

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ