Tekijänoikeusdirektiivi meni läpi selvin numeroin

Euroopan Parlamentti hyväksyi keskiviikkona neuvottelukantansa tekijänoikeusuudistukseen. Se lisäsi kantaansa takeita sananvapauden turvaamiseksi ja poikkeuksia pienyrityksille.

Parlamentin kanta hyväksyttiin täysistunnossa äänin 438 puolesta, 226 vastaan ja 39 tyhjää. Seuraavaksi edessä ovat neuvottelut neuvoston kanssa sääntöjen lopullisesta muodosta. Mepit tekivät paljon muutoksia oikeudellisten asioiden valiokunnan kesäkuussa muodostamaan kantaan.

Direktiivin puolesta äänestivät Anneli Jäätteenmäki (kesk), Elsi Katainen (kesk), Miapetra Kumpula-Natri (sd), Merja Kyllönen (vas), Petri Sarvamaa (kok), Mirja Vehkaperä (kesk) ja Henna Virkkunen (kok). Vastaan äänestivät Jussi Halla-aho (ps), Heidi Hautala (vihr), Liisa Jaakonsaari (sd), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) ja Nils Torvalds (r). Poissa äänestyksestä oli Sirpa Pietikäinen (kok).

Direktiivi on sisällöltään laaja ja vastaanäänestäjillä oli erliaisia syitä. Esimerkiksi Halla-Aho ja Ruohonen-Lerner äänestivät käsittelyn aikana niinsanotun Youtube-pykälän (artikla 13) puolesta, vaikka viimeisessä äänestyksessä äänestivät koko direktiiviä vastaan.

Teknologiajättien pitää jakaa tuottoja artistien ja toimittajien kanssa

Monet parlamentin tekemät muutokset komission alkuperäiseen ehdotukseen pyrkivät varmistamaan, että artistien, erityisesti muusikkojen, esiintyjien ja käsikirjoittajien, sekä uutiskustantajien ja toimittajien työstä maksetaan korvaus, kun heidän tuotoksiaan jaetaan YouTuben tai Facebookin kaltaisilla sivustoilla taikka uutisten koontipalveluissa kuten Google News -sivustolla.

Äänestyksen jälkeen esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa) totesi olevansa “erittäin tyytyväinen, että internetjättien voimakkaasta lobbauskampanjasta huolimatta suurin osa parlamentista tukee nyt periaatetta reilusta palkasta Euroopan luovalle sektorille.”

“Keskustelu direktiivistä on käynyt vilkkaana ja uskon, että parlamentti on kuunnellut tarkasti keskustelijoiden huolia. Olemmekin vastanneet innovaatioita koskeviin huoliin luomalla poikkeuksia pien- ja mikroyrityksille.”

“Olen varma siitä, että muutaman vuoden kuluttua internet on yhtä vapaa kuin nytkin ja artistit ja toimittajat saavat reilumman osan heidän töillään saavutetuista tuotoista. Silloin mietimme, mistä tässä kaikessa metelissä oli kyse, sanoi Voss.”

Esitys muuttui matkan varrella

Koska tekijänoikeusdirektiivi ensin kaatui äänestyksessä ennen kesälomia, nyt hyväksytty direktiivi on monilta osin kompromissi. Value gap-ongelmaan puuttuvan artikla 13 soveltamisalaa kavennettiin reilusti, koska direktiivin vastustajat olivat lietsoneet aiheettomia pelkoja, että se haittaisi jopa yliopistojen ei-kaupallisten, tutkijoiden luvalla tehtyjen artikkelipankkien toimintaa.

Artikla kuitenkin kohdistuu vain sellaiseen aineistoon, joka on palvelussa ilman sen tekijän lupaa. Varmaankin jatkossa eli ns trilogi-vaiheessa keskusteluja kaikkien rajauksen järkevyydestä jatketaan. > Lue esityksen rajauksista tarkemmin

Parlamentti tiukensi komission alkuperäistä ehdotusta verkkoalustojen ja erilaisten koontipalveluiden vastuusta tekijänoikeusloukkauksista. Verkkoalustojen ja koontipalveluiden pitäisi parlamentin mukaan maksaa oikeudenhaltijoille korvaus tekijänoikeuksin suojatun materiaalin jakamisesta.

Kannustaakseen start-up -yrityksiä ja edistääkseen innovaatioita parlamentti esittää, etteivät säännöt koskisi mikro- ja pienyrityksiä. Tämä muutos oli yksi pitkän käsittelyn aikana syntyneistä kompromisseista: esityksen ei haluttu haittaavaan start up-yrittäjien toimnintaa jollain odottamattomalla tavalla.

Parlamentti haluasi varmistaa, että tekijänoikeuslainsäädännön noudattamista valvotaan internetissä sananvapautta vaarantamatta. Niinpä tekijänoikeussäännöt eivät koskisi artikkeleihin johtavien linkkien jakamista muutamalla saatesanalla.

LAURI KAIRA

Gramexpressin päätoimittaja

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.