Musikanvändare » Offentligt framförande av inspelad musik

Offentligt framförande  

När musik från ljudupptagningar spelas vid evenemang för eller i utrymmen öppna för allmänheten måste ersättning betalas. Det är ingen skillnad med vilken teknik musiken presenteras - dvs. om musiken kommer från en skiva, en dator, ett band eller från en TV.

Gramex har separata prislistor för dem som organiserar evenemang för allmänheten och för dem där musiken närmast spelas i affärs-, kund- och arbetsutrymmen eller i telefonväxeln.

> Arrangörer för evenemang för allmänheten och nöjestillställningar
> Affärs-, kund-, arbets- osv. utrymmen

Enligt upphovsrättslagen skall ersättning betalas till artister och ljudupptagningsproducenter när musik från ljudupptagningar spelas offentligt. För spelning av ljudupptagningar i radio- och TV-sändningar har man betalat ersättning sedan 1961 och övrigt offentligt framförande (i t.ex. restauranger och affärslokaler) har omfattats av ersättningsskyldigheten sedan 1991.

För att underlätta utbetalningen av ersättningarna har de artister och producenter som äger rättigheterna till ersättningarna överfört bevakningen av rättigheterna till en separat organisation. I Finland är Gramex upphovsrättsorganisationen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter. Dina lagstadgade skyldigheter sköter du enkelt genom att betala ersättningen till Gramex.

Offentligt framförande innebär att musik från ljudupptagningar spelas vid evenemang för eller i utrymmen öppna för allmänheten. Du skall betala ersättning för att spela musik i t.ex. restauranger, affärslokaler, kommunikationsmedel, herr- och damfriseringar och vid evenemang för allmänheten.

Tidigare samlade man in ersättning endast för musik som användes i förtjänstsyfte. Sedan 1995 är även offentliga samfund, som kommuner och församlingar, och övriga icke-kommersiella sammanslutningar skyldiga att betala ersättning.

Musiken kan komma från t.ex. en radio, TV, cd- eller kassettspelare eller från en dator. Det är viktigt att komma ihåg att ersättning betalas för all spelning av musik från ljudupptagningar oberoende av musikkälla. Det har heller inte någon betydelse hur många lyssnare det finns per tillfälle; det kan vara allt från massevenemang som samlar tiotusentals lyssnare till enskilda lyssnare i en läkarens mottagningsrum.

För visning av musikvideor krävs en separat ersättning. Den gängse prislistan för offentligt framförande omfattar inte visning av musikvideor. För att få visa dessa fordras en separat avgift och lagen stipulerar att du anhåller om tillstånd från videons producent.

Sedan början av 2004 kan du även sköta detta via Gramex. Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (Finlands skiv- och videoproducenter SVP) har gett fullmakt till Gramex att teckna avtal och inkassera avgifter för offentligt framförande av videor.

För kopiering krävs en separat ersättning. Om du kopierar ljudupptagningar för att framföra dem offentligt - t.ex. till en dator, ett band eller diskett - skall du betala en separat kopieringsavgift för detta.

Gramex är en länk till din tjänst. I lagen stipuleras att du skall betala ersättning för att framföra en annans verk. För en restaurang skulle det t.ex. vara mycket besvärligt att avtala om och betala ersättning till varje enskild solist, bakgrundsmusiker och producent för alla spelade låtar.

Det är inte heller nödvändigt eftersom upphovsrättsorganisationen fungerar som en länk mellan musikanvändarna och musikbranschen. Gramex samarbetar för morgondagens musik.

> Kontaktuppgifter

> Tariffer: Evenemang för allmänheten och nöjestillställningar, i Pdf-format
> Tariffer: Affärs-, kund-, arbets- osv. utrymmen