Musikanvändare » Musikvideor

Offentligt framförande av musikvideor

Om du endast visar musikvideor och liknande inspelningar med musik och bild (DVD) eller program från TV:s musikvideokanaler behöver du inte betala vanlig Gramex-ersättning utan en specifik musikvideoersättning. Nere på sidan finner du en länk till tarifferna.

För att visa musikvideor krävs det licens. Musikvideoinspelningar är verk inom filmkonsten och för att visa verken offentligt eller i förtjänstsyfte måste du anhålla om licens. Både en direkt och en indirekt visning av en video behandlas på samma sätt.

Behovet av licens gäller också för videor i offentliga TV-sändningar av varaktig natur (t.ex. MTV-musikkanalen). Det vanliga Gramex -avtalet för ljudupptagningar berättigar endast till att visa dessa kanaler tillfälligt.

Det är lätt att få licens. Numera kan du enkelt sköta licens- och avgiftsfrågor också för musikvideor via Gramex. Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (Finlands skiv- och videoproducenter SVP) har gett fullmakt till Gramex att förmedla licenser, sluta avtal och fakturera avgifterna för visning av musikvideor i offentliga utrymmen och i förtjänstsyfte. SVP tar hand om licensfrågorna för sändning via TV och kabelkanaler samt via internet och övrigt utnyttjande av nätet.

Gramex förmedlar alltså licenser för visning i diskotek, restauranger, affärer, serviceföretag, kommunikationsmedel och på hotell. Observera att denna licens endast gäller musikvideor och/eller TV-program som visar dessa, inte andra videoinspelningar eller filmer.

Prislista. Nedan finns en länk till tarifferna för musikvideor, tyvärr endast på finska. Användning av musikvideor är prissatt branschvis enligt ändamål. Observera att om du använder både musikvideor och musik från ljudupptagningar (radio, bakgrundsband, cd-skiva osv.) skall du betala avgift för båda. Tarifferna för ljudupptagningar finns på vederbörande sida.

> Tariffer (på finska)

Om du har frågor att ställa betjänar vi dig gärna:  > Kontaktuppgifter