Musikanvändare » Kopiering av ljudupptagningar

Kopiering av ljudupptagningar

Ett flertal företag, samfund och privatpersoner har varierande behov att framställa olika presentationsvideor, bakgrundsmusikupptagningar, företagsmultimedia, undervisningsvideor osv.

Eftersom en färdig ljudupptagning är resultatet av de utövande artisternas och ljudupptagningsproducenternas skapande arbete och finansiella satsningar, är det självklart att de skall ha rätt att besluta om hur deras produkter får utnyttjas.

Upphovsrättslagen skyddar

I syfte att trygga det skapande arbetets och nyproduktionens kontinuitet har utövande artister och producenter beviljats ensamrätt att besluta om kopiering av sina produkter.

Rätten som beviljats artister och producenter gäller 50 år räknat från produktens ljudupptagningsår eller alternativt dess publiceringsår.

Offentligt framförande är en annan femma

Man bör minnas att publikt framförande av bandad musik förutsätter ett annat tillstånd. Då musik framförs publikt bör man separat avtala om framförandet. Det av Gramex beviljade tillståndet berättigar således inte till publikt framförande av ljudupptagningar och inte heller den till Gramex erlagda ersättningen för framförande berättigar till kopiering av ljudupptagningar.

> Kontaktuppgifter