Musikanvändare » Elektroniska media » Radiostationer

Radiostationer

Tariffer för s.k. kortvariga radiosändningar

Stationer med kortvariga ljudradiosändningar är enligt § 47 i upphovsrättslagen förpliktigade att erlägga följande avgift per dygn till de rättsinnehavare som Gramex representerar:

- 37 € /dygn upp till 14 dygn
- 18,5 €/dygn för tilläggsdagar (efter 14 dygn).