HAE

Kabel-TV

Vidaresändning av program i kabel-TV är i huvudsak licenserat av Kopiosto. Det finns emellertid tre sätt att använda musik för vilka du måste betala ersättning till Gramex.

Dessa tre är: 1) användning av ljudupptagningar i egen sändningsverksamhet, 2) vidaresändning av radio som bakgrund i en TV-reklam och 3) vidaresändning av en radiokanal som annars inte hörs på området för kabel-TV.

Användning av ljudupptagningar i egen sändningsverksamhet. Om kabel-TV gör egna program, måste den betala ersättning till Gramex för musik som används i dessa program. Tariffen för en sådan användning är 0,045 euro/minut/10 000 kabelhushåll.

Vidaresändning av radio som bakgrund i en reklam. Kabel-TV har ofta "reklamsidor" på vilka omgivningens företag gör reklam. Dessutom har kabel-TV ofta s.k. chatsidor, dit tittarna kan skicka meddelande via SMS. På dessa sidor spelar ofta en vidaresänd radiokanal i bakgrunden. I sådana fall är tariffen 0,034 euro/kabelhushåll/månad. Kabel-TV:s egen ingångssida uppfattas inte som reklam.