Kontakta oss! » Kontakt uppgifter » Juridik, Elektroniska media

Juridik, Elektroniska media
(radio, TV, Internet, mobi och kopiering)


e-post: förnamn.efternamn@gramex.fi

TUOMAS TALONPOIKA
biträdande direktör
09-6803 4019

JUHANI ALA-HANNULA
jurist
09-6803 4053

JARIPEKKA KOIKKALAINEN
controller
09-6803 4044

HEIDI WILSKA-JÄMSÉN
Elektroniska media, Licensiering
Internationell distribution
09-6803 4013