Utländska avräkningar

Ersättningar för att finländska ljudupptagningar spelas utomlands och utländska ljudupptagningar spelas i Finland avräknas bilateralt mellan upphovsrättsorganisationer i olika länder en gång om året. Avräkningarna baserar sig på det lands avräknings- och handläggningsregler som samlat in ersättningarna.

Bilaterala avtal som är i kraft:

> Danmark Gramex,  (artister och producenter)
> England PPL, (artister och producenter)
> Estland EFU, (producenter)
> Grekland Grammo, (producenter)
> Holland SENA, (artister och producenter)
> Irland RAAP, (artister)
> Japan Geidankyo, (artister)
> Lettland LaiPa, (artister och producenter)
> Norge Gramo, (artister och producenter)
> Ryssland RPA, (producenter)
> Spanien AIE, (artister)
> Sverige SAMI, (artister)
> Sverige IFPI, (producenter)
> Schweix SwissperformI, (artister)
> Tjeckien Intergram, (artister och producenter)
> Tyskland GVL, (artister)
> Österrike LSG, (artister)

Finländska artister kan finnas i tyska GVL:s avräkning om de har royaltyersättningar eller ersättningar för uppträdande att få. Ansökningsblanketter och tilläggsinformation får du från Gramex (Tarja Henriksson tfn 90-6803 4016).

Av de producentersättningar som samlas in i Finland för användning av utländska ljudupptagningar fördelas största delen med stöd av licensavtal till finländska producenter en gång om året.

Utöver de bilaterala avtalen redovisas dessutom ersättningar till utländska artister och producenter. Avräkningen förutsätter ett kundförhållande och att kunduppgifter och information om ljudupptagningar ges till Gramex.

Vi betjänar dig:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)