Artister och producenter » Utbetalning av ersättningar

Utbetalning av ersättingar

Gramex innehåller förskottsskatt på de ersättningar som utbetalas enligt lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning verkställs inte om mottagaren uppvisar ett bevis på registrering i förskottsuppbördsregistret. Det minsta belopp som betalas ut fastställs på Gramex årsmöte.

Utbetalningarna till rättsinnehavarna sker i efterskott genast då nödvändig betalningsinformation finns att tillgå.

Om det föreligger motstridiga krav på ett ersättningsbelopp stoppar Gramex utbetalningen tills parterna har enats om fördelningen, eller tills ett slutligt domstolsbeslut i tvisten avgetts

> Fördelningsregler

Vi betjänar dig:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)