HAE
Artister och producenter » Producenter

Ljudupptagningsproducent

Producent för en ljudupptagning är den person, det företag eller det samfund, som finansierar produktionen av ljudupptagningen. Med termen avses alltså den ekonomiska och inte den konstnärliga producenten. Ofta är producenten ett skivbolag. Gramex har 7000  ljudupptagningsproducenter som kunder.

Ljudupptagningsproducentens rättigheter gäller i 50 år efter det år som ljudupptagningen spelades in eller gavs ut.

Kundavtal. För att få ersättning förutsätts att man sluter ett kundavtal. Det kostar ingenting att bli kund.

Ersättning. Producenten får hälften av den Gramex-ersättning som betalas för att inspelningen utnyttjas. Ersättningen betalas ut en gång om året.  Däremot är inte den konstnärliga producenten för en ljudupptagning berättigad till upphovsrättsliga ersättningar enligt upphovsrättslagen.

Att överlåta rättigheter. Den ursprungliga producenten innehar rättigheterna till Gramex -ersättningen. Denna kan emellertid överlåta sin rättighet till en annan. Överlåtelsen måste ske skriftligen och avtalet (pdf) måste sändas till Gramex.

Samproduktion. Om flera personer eller samfund tillsammans producerar en ljudupptagning är det fråga om s.k. samproduktion (pdf). Alla parter måste då underteckna ett samproduktionsavtal, i vilket de olika parterna och deras andelar i procent framgår. Detta avtal sänds till Gramex tillsammans med inspelningsanmälan.

Inspelningsanmälan. När en ny ljudupptagning har släppts är det producentens skyldighet att göra en inspelningsanmälan före sista dagen i påföljande månad. Anmälan är ovillkorlig. Om producenten inte har gjort denna kan Gramex-ersättningar varken betalas till artisterna eller producenten.

On du har frågor betjänar vi dig:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)