Artister som är med på inspelningar

Gramex representerar över 40 000 kunder som omfattar musiker, solister, bakgrundssångare, kapellmästare och dirigenter. Hos oss kan du gratis bli kund.

Kunder hos Gramex är utövande artister som medverkar på inspelningarna och ljudupptagningsproducenter. Ett kundförhållande uppstår först när en producent har producerat en ljudupptagning eller den utövande artistens prestation har spelats in.

Rätt till ersättning. De producenter och artister (solister, musiker, bakgrundssångare, dirigenter och kapellmästare) som medverkar på inspelningen har rätt till ersättning när inspelningen framförs offentligt i t.ex. radio, i TV, vid evenemang för allmänheten eller i kund- och arbetsutrymmen.

Kundavtal. Genom att sluta ett kundavtal ger den utövande artisten en fullmakt till Gramex att bevaka hans/hennes rättigheter som stipuleras i upphovsrättslagen. Gramex samlar in för och betalar ut till sina avtalskunder de lagstadgade ersättningarna.

Utbetalning av ersättningar. Gramex betalar ersättningarna till de ersättningsberättigade en gång om året, vanligen i oktober året efter medverkan på en ljudupptagning.

Det minsta belopp som betalas ut är numera 10 euro. Om ersättningen för ett år inte uppgår till denna summa, samlas de årliga ersättningar i sammanlagt tre år. Ersättningarna är skattepliktig inkomst och Gramex innehåller förskottsskatt på dessa.

Om du har frågor betjänar vi dig:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)