Ersättningar till artister och producenter

Gramex är en ideell förening utan vinstintresse där beslutanderätten utövas av representanter för musiker, solister och ljudupptagningsproducenter. Vår viktigaste uppgift är att samla in avgifter för musikanvändning och att betala ut ersättningar till de artister och producenter som vi representerar.

Organisationer i musikbranschen grundade Gramex år 1967. Gramex tar varken ut anslutnings- eller medlemsavgifter.

Enligt lagen samlar vi in Gramex-ersättningar när en cd-skiva eller annan ljudupptagning eller musik video spelas offentligt eller när en ljudupptagning kopieras för annat än privat bruk

Eftersom Gramex administrerar ersättningarna kostnadseffektivt fördelas knappt nio tiondedelar av de insamlade pengarna vidare. 

> Läss mera:  föreningen, dess medlemmar, stadgar och förvaltning

Fråga eller ta kontakt:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)