HAE

Elektroniska media

Elektroniska media omfattar radio- och TV-verksamhet, kabeloperatörer samt s.k. nya media, som finns på t.ex. internet.

På dessa sidor finner du tarifferna för elektroniska media. I sin verksamhet spelar elektroniska media ofta också in musik och kopierar. Både kopiering och inspelning omfattas av stadgandena om kopieringslicenser och -ersättningar.

Rundradion och MTV3 har egna avtal.

Kopieringslicenser och -ersättningar

Verksamheten inom elektroniska media omfattar ofta inspelningar av ljudupptagningar, dvs. kopiering, på t.ex. band eller datorns hårddisk. Kopiering kräver tillstånd och för kopiering skall en separat avgift för kopiering betalas. Mera information finns i avsnittet om kopiering.

Gramex är en länk till din tjänst

Det förutsätts i lagen att ersättning betalas för att framföra en annans verk. Dessutom kräver den att du ansöker om licens om du vill ta kopior för annat än för eget privat bruk.

En radiostation skulle t.ex. ha stora svårigheter att sköta om ersättningarna till varje solist, bakgrundsmusiker eller producent för alla låtar som den spelar.

Detta behöver man dock inte göra, eftersom upphovsrättsorganisationen tjänar som en länk mellan musikanvändare och musikbranschen. Gramex samarbetar för morgondagens musik.