Tietoa meistä

Palveleva musiikin tekijänoikeusjärjestö

Tahdomme tehdä musiikin käytön helpoksi. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, kapellimestareille, laulajille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex.

Gramex palvelee sekä korvauksen maksajia että korvauksensaajia. Kun laki edellyttää käyttölupia tai korvauksia äänitemusiikista, Gramex auttaa niiden hoitamisessa.

Gramex tahtoo tehdä musiikin käytön  helpoksi. Musiikin käyttäjille olisi käytännössä  mahdotonta hoitaa lupa-asiat, veronpidätykset ja maksuliikenne yksittäin tuhansien muusikoiden ja tuottajien kanssa eri maihin.  >Tietoa musiikin käyttäjälle Gramex-sopimuksista

Gramexin korvaushallinnointi on kustannustehokasta. Liki yhdeksän kymmenesosaa kerätyistä korvauksista menee musiikille, lopuilla katetaan korvaushallinnoinnin kulut.

Päätösvalta muusikoilla ja tuottajilla. Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se edustaa yli 50 000 kotimaista ja lukemattomia ulkomaisia esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia sekä palvelee liki 30 000 musiikkia käyttävää yritystä ja yhteisöä. Musiikkialan järjestöt perustivat Gramexin vuonna 1967. Päätösvaltaa Gramexin hallituksessa käyttävät muusikkojen ja tuottajien edustajat. > Tietoa muusikoille ja tuottajille

Gramex valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia, kerää heille korvauksia ja edistää alan toimintaedellytyksiä.

Laki sanoo, mistä korvaus. Tekijänoikeusjärjestö ei itse päätä, millainen musiikin käyttö oikeuttaa korvaukseen. Se säädetään laissa. Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta äänitemusiikkia esitetään julkisesti tai tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön tai kun musiikkivideoita esitetään julkisesti.

Korvauksia maksavat mm.  radioasemat, taustamusiikkia käyttävät kaupat ja laitokset, taustamusiikkikoosteiden tallentajat sekä av-tuottajat. Äänitemusiikin esitystekniikka ei vaikuta siihen, meneekö korvaus. Musiikki on musiikkia, soi se sitten radiosta, tietokoneelta, cd-levyltä tai vaikka kännykästä.

Edistämme kotimaista musiikkia. Gramex tukee  monin tavoin musiikkialaa.  Sen lisäksi, että  se jakaa tekijänoikeuskorvauksia  suoraan  taiteilijalle ja tuottajalle, se tekee merkittävää kollektiivista musiikin edistämistä. Gramex kuuluu mm. Musiikin Edistämissäätiö MES:in, Music Finlandin, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Finnish Music Quarterlyn päärahoittajiin.

Klikkaa tästä lisätietoa

 • Mikä on esittävä taiteilija ja mikä tuottaja?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle - esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja on usein esimerkiksi levy-yhtiö. Sanalla ei tässä tarkoiteta taiteellista tai studiotuottajaa. Gramexin tilityssäännön määritelmän mukaan tuottaja on "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan".
 • Mikä on äänite?
 • Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai vaikkapa tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Gramexkorvauksia kerätään Suomesta ja ulkomailta
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.  Gramex kerää korvauksia, kun niitä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

  Vastavuoroisuussopimuksien nojalla Gramex saa korvaustuloja myös ulkomailta suomalaisille asiakkailleen. Samalla Gramex kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.
 • Sopimuksia esittämiseen, tallentamiseen ja av-tuotantoihin
 • Gramexilta voi ostaa sopimuksia ääniteiden ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen, joko paikan päällä olevalle yleisölle tai sähköisessä mediassa. Lisäksi Gramexilta voi ostaa äänitteiden tallennuslupia, kun haluat tehdä esimerkiksi taustanmusiikkitallentene   ravintolaan tai kauppaan tai haluat käyttää musiikkia tv-sarjassa tai eräisssä muissa av-tuotannoissa. Esimerkiksi mainoksiin Gramex ei  kuitenkaan musiikkia lisensoi ja  niiden lisäksi on eräitä muitakin käyttötapoja, joissa muusikot ja levy-yhtiöt ovat pidättäneet itselleen vallan päättää luvista itse.
 • Äänitteen suoja-aika
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. 

  Tänä vuonna tehtävän äänitteen suoja-aika on 70 vuotta. Aiemmin suoja-aika oli vain 50 vuotta. Vanhojen äänitteiden osalta on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee asteittain 50 vuodesta 70 vuoteen.  Pidennys koskee  niitä äänitteitä, jotka olivat lain voimaan tullessa (2013) suojattuja.

  Nyrkkisääntönä voikin pitää sitä, että jos äänite  äänitettiin tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, se pysyy suojan piirissä seuraavat parikymmentä vuotta (70-vuotiaaksi).  Jos se oli julkaistu ja äänitetty vuonna 1962 tai aiemmin, se ei ole enää nytkään suojattu.   Teosto-oikeudet sen sävellysten, sovitusten ja sanoitusten osalta voivat toki olla yhä voimassa.
 • Kerättyjen korvausten välittäminen niihin oikeutetuille
 • Gramex tilittää korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.

  Äänitemusiikin korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan, paljonko radioasemat ovat soittaneet eri kappaleita. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.
 • Vuonna 2013 kerätyt ja tilitetyt korvaukset
 • Gramex jakoi vuonna 2013 korvauksia yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Kotimaiselle musiikille tästä meni valtaosa eli  noin 11,8 miljoonaa euroa.  Taiteilijoiden keskimääräinen korvaus oli 796 euroa vuodessa ja tuottajien 4 551 euroa vuodessa.

  Korvauksia maksettiin  10 923 taiteilijalle ja 2 180 tuottajalle. Ne  maksetaan kertymävuoden jälkeen yksilöllisesti sen mukaan kun kappaleiden soitto- ja käyttömäärät on ensin selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille.

  Gramex keräsi tilivuonna 2013 korvauksia  20,0 milj. €. Suurimmat korvauserät tulivat  äänitteiden käytöstä radiossa ja tv:ssä (7,3 milj),  äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (8,5 milj. €) sekä verkkokäytöstä ja tallentamisesta (3,0 milj). Loput kertyivät ulkomaisista korvauksista ja hyvitysmaksusta.

  Gramexin kustannustehokkuus on alan kansainvälistä kärkeä. Kerätyistä korvauksista liki yhdeksän kymmenesosaa jaetaan eteenpäin, loppu (noin 14 %) kuluu korvaushallinnointiin.

  Suurin osa ulkomaisista korvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Korvaussumma jakaantuu tasan taiteilijoiden ja tuottajien kesken.

 • Gramexin arvot, missio ja visio
 • Gramex uudisti strategiansa vuonna 2013. Sen osana päivitettiin järjestön arvot, toiminta-ajatus eli missio ja visio. > Lue lisää
 • Gramexin rekisteriselosteet
 • Tekijänoikeusjärjestön toiminnassa muodostuu  rekistereitä sekä korvauksen saajista että niiden maksajista. Voit toteuttaa lain mukaisen oikeutesi selvittää, mitä tietoa sinusta on rekistereissämme. >Lue lisää