HAE
Taiteilijat ja tuottajat » Tilitysäännöt » Vanha tilityssääntö

Vanhan ja uuden tilityssäännön erot

Oikeudenomistajat samat, korvausosuuksia tarkennettiin.  Tilityssäännön  uudistuksen  (1999) taustalla olivat mm. tallennusteknologian muutokset. Uudet säännöt tarkentavat tilityssäännön vastaamaan voimassaolevan lainsäädännön määritelmiä ja sisältöä. Tilityksessä korvauksiin oikeutettuja oikeudenhaltijoita ovat - kuten ennenkin - tekijänoikeuslaissa tarkoitetut esittävät taiteilijat, joiden esityksiä on tallennettu sekä äänitteiden tuottajat. Muutoksia on tehty seuraavissa kohdin:


Kapellimestariosuus:

Uusi sääntö: Kapellimestariosuuksiin oikeuttavaa toimintaa on esityksen johtaminen tai tulkinnallinen ohjaus äänitystilaisuudessa.
Uusi sääntö: Kapellimestarin suorituksen tulee vaikuttaa esityksen taiteelliseen kokonaisilmeeseen. Uralla tulee kapellimestarin johdolla ja lisäksi esiintyä vähintään neljä (4) esittävää taiteilijaa.
Uusi sääntö: Kapellimestariosuuden suuruuteen vaikuttaa se, onko hänen johdettavanaan alle vai vähintäin kymmenen (10) esittäjää.

Solistin tai muusikon useampi suorite:

Uusi sääntö: Yhdelle taiteilijalle voidaan tilittää enintään kuusi (6) solisti- tai muusikkoosuutta äänitteen uraa kohti.

Uutta sääntöä (vuodelta 1999) sovelletaan siis nykyisin tehtäviin äänitteisiin. Vanhaa sääntöä sovelletaan vain äänitteisiin, joiden ääniteilmoitus on tehty aiemmin kuin 1.6.1999.