Taiteilijat ja tuottajat » Testi-starttisivu taiteilija

Esittävät taiteilijat


Tekijänoikeusjärjestö Gramex kerää lain mukaiset tekijänoikeuskorvaukset äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä asiakkainaan oleville esittäville taiteilijoille.

Gramexin asiakkaaksi liitytään allekirjoittamalla asiakassopimus. Sen voi tehdä esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija, edelyttäen että hänen esityksensä on tallennettu äänitteelle. Gramexilla ei ole liittymismaksuja.

Asiakassopimuksella asiakas valtuuttaa Gramexin valvomaan sopimuksen mukaisia tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksiaan. Tämä tehtävä sisältää korvausten keräämistä, käyttölupien myöntämistä, korvausten tilitystä asiakkaalle ja yleistä edunvalvontaa.

Korvausten tilitys

Gramex tilittää korvaukset valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna. Kotimaisten esityskorvausten päätilitys on touko-kesäkuun vaihteessa. Syksyllä tilitetään tallennus- ja musiikkivideokorvauksia.

Korvauksien tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty asianmukainen äänite-ilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen.

Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.

Korvaukset ovat veronalaista tuloa ja Gramex perii niistä ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

Korvaukset tilitetään tilityssäännön mukaisesti. Äänitemusiikin korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Taiteilijoiden välinen jako ilmenee tilityssäännöstä. Siinä noudatetaan ääniteilmoituksessa annettuja tietoja siitä, millainen rooli ja osuus yhtyeen eri jäsenillä kappaletta äänitettäessä oli. Ellei ääniteilmoitusta ole tehty, tilitystä ei voida suorittaa.
Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.

Korvausten kerääminen

Gramexilla on oikeus kerätä korvauksia siitä, kun äänitettä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön, esimerkiksi taustanauhoitteeksi ravintolaan tai ääniraidaksi av-tuotantoon.

Gramexilla on myös oikeus kerätä korvauksia taiteilijoille silloin, kun julkisissa tiloissa, televisiossa tai Internetissä esitetään Suomessa äänitettyä ja Suomessa tai jossain muussa ETA-maassa kuvattua kaupallisesti julkaistua musiikkivideota. Korvauksia maksetaan musiikista, ei sensijaan tanssi- tai näyttelijäsuorituksista.


Esittävän taiteilijan ja tuottajan oikeudet ovat voimassa 50 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. [Musiikkivideota koskee aikaraja xzxzxzxzx.]


Vastavuoroisuussopimuksien nojalla Gramex saa korvaustuloja ulkomailta tilitettäväksi suomalaisille asiakkailleen ja toisaalta kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.

Käyttölupien antaminen


Äänitteen julkinen esittäminen radiossa, televisiossa tai esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa läsnä olevalle yleisölle ei vaadi erillisen luvan pyytämistä esittäviltä taiteilijoilta. Lain mukaan riittää, kun esittämisestä maksetaan korvaus.

Äänitteen kopiointiin eli tallentamiseen pitää sensijaan pyytää lupa. Gramexilla on rajattu oikeus myöntää tällaisia tallennuslupia. Esimerkiksi mainosmusiikkiin- ja tv-sarjan tunnusmusiikkiin luvat hankitaan äänitteen tuottajan eikä Gramexin kautta.


>Tee asiakassopimus
> Lisätietoja muun muassa tilityssäännöstä ja musii