HAE

Korvausten kertyminen

Gramexin esityskorvaukset perustuvat tekijänoikeuslain 47§:ään, jonka mukaan äänitteiden käyttämisestä radio- tai tv-lähetyksissä tai muussa julkisessa esittämisessä on maksettava korvaus. Myös äänitteiden kopioimisesta julkista esittämistä varten kertyy korvauksia.

Yleisradion ja kaupallisten tv-yhtiöiden maksamat esityskorvaukset perustuvat lähetetyn suojatun musiikin määrään, paikallisradioiden taas sekä suojatun musiikin käyttöön että mainostuloihin.

Radiot raportoivat yksityiskohtaisesti käyttämänsä musiikin Gramexille kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

Muiden musiikkia julkisesti esittävien tahojen (kauppaliikkeet, ravintola ym.) ei tarvitse tehdä soittoraportteja. Tariffit määräytyvät mm. liikkeen pinta-alan mukaan. Näiltä tahoilta kertyneet korvaukset tilitetään tuottajille ja taiteilijoille radiosoittojen mukaisessa suhteessa.