Taiteilijat ja tuottajat » Äänitteen tuottaja

Äänitteen tuottaja

Gramex palvelee. Gramex kerää ja välittää lain mukaiset korvaukset sopimusasiakkailleen ja valvoo heidän oikeuksiaan.

Gramexin asiakkaita ovat asiakassopimuksen solmineet äänitteiden tuottajat ja äänitteellä esiintyvät taiteilijat. Asiakkaaksi voi liittyä, kun tuottaja on tuottanut äänitteen tai esittävän taiteilijan suoritus on tallennettu äänitteelle.

Asiakassopimus.
Korvauksen saaminen edellyttää  Gramexin asiakassopimuksen tekoa. Asiakkaaksi liittyminen ei maksa mitään.

Äänitteen tuottaja on Gramexin tilityssäännön mukaan "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan". Termillä ei siis tarkoiteta ns. taiteellista tuottajaa. Usein tuottajana on levy-yhtiö.

Äänite on mikä tahansa ääntä sisältävä tallenne tai tiedosto,  kuten esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai esimerkiksi tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Tekijänoikeuskorvaukset. Äänitteen tuottajalla on oikeus saada korvaus, kun äänitettä esitetään julkisesti mm. radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa sekä silloin kun sitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Musiikkivideot. Musiikkivideon tuottajalla on musiikkivideoon nähden samanlaiset oikeudet kuin elokuvatuottajalla elokuvaan. Gramex ja Musiikkituottajat ovat sopineet yhteistyöstä korvausten ja lupien osalta. Lue tästä: musiikkivideot.

Oikeuksien voimassaolo. Äänitteen tuottajan oikeudet ovat voimassa 70 vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka aikana äänite tallennettiin tai julkaistiin. yksityiskäyttöön. Tuottaja saa puolet äänitteen käytöstä kertyneistä Gramex-korvauksista. Korvaus maksetaan kerran vuodessa. (Huom: äänitteen taiteellinen tuottaja ei ole tekijänoikeuslain mukaan oikeutettu tekijänoikeuskorvauksiin).

Oikeuksien siirto. Oikeus Gramex-korvaukseen on alkuperäisellä tuottajalla. Tämä voi kuitenkin siirtää oikeutensa toiselle. Siirto on tehtävä kirjallisesti ja sopimus (pdf) toimitettava Gramexiin.

Yhteistuotanto. Mikäli useampi henkilö tai yhteisö tuottaa äänitteen yhdessä, kyseessä on ns. yhteistuotanto (pdf). Kaikkien osapuolten on silloin allekirjoitettava yhteistuotantosopimus, josta ilmenevät eri osapuolet ja näiden osuusprosentit. Tämä sopimus toimitetaan Gramexiin ääniteilmoituksen kanssa.

Ääniteilmoitus. Kun uusi äänite on julkaistu, tuottajan velvollisuutena on tehdä ääniteilmoitus seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ilmoitus on välttämätön. Ellei tuottaja ole tehnyt sitä, Gramex-korvauksia ei pystytä maksamaan sen enempää taiteilijoille kuin tuottajalle. Ääniteilmoitus tulee tehdä kaikista tallenteista myös singleistä ja radiopromoista.

Me palvelemme Sinua: yhteyshenkilöt