Taiteilijat ja tuottajat

Tekijänoikeuskorvaus on palkkaa työstä ja yrittämisestä

Gramex on muusikkojen, solistien, kapellimestarien ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö.

Musiikki ei synny itsestään. Jokaiseen levyyn sisältyy monen ihmisen työpanos.  Työstä kuuluu saada palkka. Siksi musiikin käytöstä maksetaan tekijänoikeuskorvauksia. Gramex kerää tekijänoikeuskorvaukset äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä asiakkainaan oleville muusikoille, solisteille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille.

Gramexin asiakkaaksi liittyminen ei maksa mitään. Asiakkaaksi voi liittyä, kun tuottaja on tuottanut äänitteen tai kun esittävän taiteilijan suoritus on tallennettu äänitteelle.

Asiakassopimuksen voi tehdä sekä yksityinen henkilö, yritys että yhdistys. Alle 18-vuotias tarvitseee huoltajan luvan. Asiakassopimuksella valtuutat Gramexin valvomaan sopimuksen mukaisesti tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksiasi.  Tämä sisältää muun muassa korvausten keräämistä, käyttölupien myöntämistä, Suomesta ja ulkomailta kertyneiden korvausten tilitystä asiakkaalle sekä yleistä edunvalvontaa. Jos tahdot liittyä asiakkaaksi, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella

> Taiteilijan yhteyslomake
> Äänitteen tuottajan yhteyslomake

Lisätietoja

Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita ja  äänitteen tuottajia. Mitä näillä termeillä tarkoitetaan? Mistä korvauksia kerätään? Miten ne tilitetään? Klikkaa  lisätietoja:

 • Mikä on esittävä taiteilija ja tuottaja?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi,  on sellainen henkilö,  jonka esitys on tallennettu äänitteelle  -  esimerkiksi muusikko, solisti,  taustalaulaja, kapellimestari  tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja on usein esimerkiksi levy-yhtiö. Sanalla ei tässä tarkoiteta taiteellista tai studiotuottajaa. Gramexin tilityssäännön määritelmän mukaan tuottaja on "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan".
 • Mikä on  äänite?
 • Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai  vaikkapa tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Gramexkorvauksia kerätään Suomesta ja ulkomailta
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. 

  Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä  tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

  Vastavuoroisuussopimuksien nojalla Gramex saa korvaustuloja myös ulkomailta suomalaisille asiakkailleen. Samalla Gramex kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.
 • Sopimuksia esittämiseen, tallentamiseen ja av-tuotantoihin
 • Gramexilta saa ostaa sen edustamien taiteilijoiden ja tuottajien puolesta sopimuksia äänitemusiikin esittämiseen joko paikanapäällä olevalle yleisölle tai sähköisessä mediassa, kuten radiossa tai TV:ssä.

  Lisäksi Gramexilla on oikeus myöntää äänitteiden tallennuslupia, esimerkiksi  taustanauhoitteeksi ravintolaan taikka tietyn tyyppisiin av-tuotantoihin.  Joihinkin käyttöihin tallennusluvat hankitaan Gramexin sijasta suoraan äänitteen tuottajalta ja muusikoilta, tällaisia on lähinnä AV-tuotannon ja Internet-käytön alueella (mm.  mainosmusiikki  ja  tv-sarjan tunnusmusiikki). Musiikkivideoiden kopiointiluvat hankitaan aina suoraan tuottajalta.
 • Äänitteen suoja-aika
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Tänä vuonna tehtävän äänitteen suoja-aika on 70 vuotta.

  Vanhojen äännitteiden suoja-ajan suhteen on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee 50 vuodesta 70 vuoteen.  Marraskuussa 2013 voimaan tulleen lain mukaan  esittävän taiteilijan  ja tuottajan oikeudet ovat voimassa 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta.  Pidennys astuu voimaan asteittain ja koskee sellaisia äänitteitä, jotka on tallennettu ennen lain voimaan tuloa ja olivat lain voimaan tullessa edelleen suojattuja.

  Yksikään suojan ulkopuolelle pudonnut äänite ei siis muuttunut suojatuksi. Nyrkkisääntönä voikin pitää sitä, että jos äänite äänitetttiin  tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, se pysyy suojan piirissä seuraavat parikymmentä vuotta (70-vuotiaaksi). Jos se oli  julkaistu ja äänitetty vuonna 1962 tai aiemmin, se ei ole suojattu edes tänäpäivävä.  Teosto-oikeudet sen sävellysten, sovitusten ja sanoitusten osalta voivat toki olla yhä voimassa.
 • Kerättyjen korvausten tilittäminen
 • Gramex tilittää  korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.

  Äänitemusiikin korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille.  Ne tilitetään sen mukaan,  paljonko  radioasemat ovat soittaneet eri kappaleita. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.  Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.
 • Ilman tuottajailmoitusta ei voi tilittää
 • Korvauksien tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty asianmukainen äänite-ilmoitus,  musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen.