HAE

Taustamusiikkipalvelut

Taustamusiikkipalvelulla tarkoitetaan sitä, kun yritys ostaa tiloihinsa tarvitsemansa taustamusiikin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.  Sekä palvelua käyttävä yritys että taustamusiikkipalvelu-operaattori tekevät silloin sopimukset  Gramexin kanssa:

- Taustamusiikin esityspaikka on velvollinen hoitamaan esityskorvaukset.

- Taustamusiikkipalvelun tarjoaja hankkii Gramexilta luvat äänitteiden kopioimiseen ja vuokraamiseen tai yleisölle välittämiseen eteenpäin esityspaikkoihin.

Esityspaikat voivat olla esimerkiksi ravintoloita tai kauppoja. Tällöin taustamusiikkipalvelun tarjoaja maksaa Gramexille esityspaikkakohtaista kuukausimaksua käyttämistään äänitteistä.

Teknisesti taustamusiikkipalvelu voidaan toteuttaa:

  • fyysisiä tallenteita tai äänitetiedostoja vuokraamalla
  • välittämällä tallenteita esim. ravintoloihin, kauppoihin tai muihin sijoituspaikkoihin streaming, satelliitti tai vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

Gramexilla on valmiit tariffit ja ehdot toisaalta ravintoloihin ja majoitustiloihin tarjottaviin taustamusiikkipalveluihin ja toisaalta vähittäismyymälöihin ja tavarataloihin tarjottaviin taustamusiikkipalveluihin. Ravintoloiden ja majoitustilojen tariffeja sovelletaan myös musiikkiautomaatteihin eli jukebokseihin.

Hinnat ja tiivistetyt sopimusehdot

> Taustamusiikki ravintoloihin ja majoitustiloihin (in English).
> Taustamusiikki musiikkiautomaateissa (in English).
> Taustamusiikki puhelinvaihteissa (in English).
> Taustamusiikki myymälöihin, ostoskeskuksiin ja työpaikoille
(in English).
> Taustamusiikki kuntokeskuksille ja ohjattuun liikuntaan (in English).

Esityspaikka maksaa esityskorvaukset

Palveluntarjoajan Gramexille suorittama korvaus äänitteiden tallennus-, vuokraus- ja välitysoikeuksista ei pidä sisällään tekijänoikeuslain 47 §:n mukaista esityskorvausta vaan kukin taustamusiikkia käyttävä esityspaikka on itse velvollinen suorittamaan äänitemusiikin esittämisestä suoritettavan esityskorvauksen. Palveluntarjoajan suorittamat tekijänoikeusmaksut koskevat tätä edeltäviä toimenpiteitä.

Esimerkki sopimuksesta

> Sopimusmalli taustamusiikkipalvelutoimintaan.

Huom! Pääkohdiltaan taustamusiikkipalvelusopimukset vastaavat tätä mallia, mutta esim. streaming- ja satelliittipalvelut ovat tekniikaltaan erilaisia ja siksi sopimuksissa on eroavaisuuksia.

Mikäli olet kiinostunut taustamusiikin tallennus ja vuokraussopimuksen solmimisesta, ota yhteyttä Gramexin toimistoon, Pia Riihimäki (09) 6803 4043

Taustamusiikkipalvelun tarjoajia

Seuraavat palveluntarjoajat ovat antaneet Gramexille luvan ilmoittaa, että he ovat hankkineet toiminnassaan tarvittavat esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien luvat Gramexilta. Lisätietoja palveluntarjoajista ja heidän palveluistaan saat palveluntarjoajien omilta kotisivuilta.

Audience First
Kutalab Oy
Moodmedia
Pelika.net
Pirkan Automaatti Oy
Suomen Musiikkijärjestelmät Oy
Trend Channel Oy
Viihdeväylä Oy