HAE

Äänitteiden kopiointi oppilaitoksissa

Oppilaitos tarvitsee aina luvan äänitteiden kopiointiin. Äänitteiden oppilaitoskäyttö ei ole koskaan yksityistä käyttöä. Oppilaitoksen on itse haettava äänitteiden kopiointiluvat Gramexista.

Oppilaitos saa Gramexista luvan äänitteiden kopioimiseen esim. koulun valmistamien opetusvideoiden taustamusiikiksi, äänitteiden varmuuskopioiksi, taustamusiikkikäyttöön koulun järjestämiä tilaisuuksia varten, koulun harjoitustöihin (multimedia, lyhytelokuvat, radiotyöt jne.)

Taide- ja viestintäalan oppilaitoksissa valmistettaviin oppilastöihin (lyhytelokuvat, dokumentit, radio-ohjelmat, multimedia jne.) haetaan äänitteiden kopiointiluvat Gramexista sekä oppilaitoksessa tapahtuvaa käyttöä varten, että muuta julkista esittämistä varten, esim. filmifestivaaleilla, televisiossa ja radiossa.

Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, ettei sen laitteita käytetä luvattomaan yksityisen kopioinnin rajat ylittävään kopiointiin (esim. oppilaiden toimesta tapahtuva cd-levyjen kopiointi laajemmalle piirille) ja siitä, etteivät laitoksen tietokoneet sisällä äänitteitä, jotka ovat edelleen jaettavissa ja/tai kopioitavissa oppilaiden tai muiden internet-käyttäjien toimesta

> Ota yhteyttä yhteyslomakkeella