HAE

Suojatut äänitteet

Suojatut äänitteetJulkisen esittämisen osalta suojattuja ovat äänitteet, jotka on tallennettu Euroopan talousalueen (ETA) tai ns. Rooman sopimukseen liittyneissä maissa. Tuottajien ja taiteilijoiden äänitteisiin liittyvät oikeudet ovat voimassa 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka aikana äänite tallennettiin tai julkaistiin.