HAE

Radiot


Tällä sivulla käsitellään kaupallisen radion hintoja, ns. lyhytaikaisradiotariffia ja kaupallisen radiokanavan edelleenlähetys-korvauksia. 

1 Kaupalliset radiot

Hinnasto

Kaupallisten radioiden ääniyleisradiolähetyksissään käyttämän Gramex-suojatun äänitemusiikin tekijänoikeuslain 47 §:n mukainen korvaus on korvausprosentin osoittama prosenttiosuus Radion kalenterivuoden mainostuloista.

Korvausprosentti lasketaan siten, että Radion lähetyksissä tosiasiallisesti käytetyn Gramex-suojaa nauttivan äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta jaetaan luvulla kahdeksan ja puoli (8,5).


Korvauksen määrittäminen

Määräprosentti lasketaan seuraavasti:

- Äänitemusiikin prosentuaalinen osuus = suojattujen äänitteiden käyttöminuutit/raportoitu lähetysaika

- Korvausprosentti = suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta / 8,5 


Esimerkki:

Radion vuotuinen mainostulo on 500.000,00 €

Radio käyttää lähetyksissään vuoden aikana suojattuja äänitteitä yhteensä 179.193 minuuttia

Radion vuotuinen kokonaislähetysaika on: 527.040 minuuttia

Radion käyttämän suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta on: 179.193 kpl / 527.040 minuuttia = 34 %

Korvausprosentti saadaan jakamalla 34 prosenttia kahdeksalla ja puolella eli:
34 %/8,5 = 4 %

Korvausmäärä vuodessa on: 4 % x 500.000,00 eurosta = 20.000,00 €Korvaukseen lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevien arvonlisäverosäännösten mukaisesti.

Korvauksen perustana olevat mainostulot

Korvauksen perustana olevilla mainostuloilla tarkoitetaan kaikkia Radion ohjelmassaan lähettämistä mainoksista ja ilmoituksista tai ohjelman sponsoroinnista tai muusta vastaavasta tuesta laskutettuja, veloitettuja tai muutoin syntyneitä verottomia tuloja, jotka johtuvat Radion ääniyleisradiolähetyksistä Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot.


Korvauksen perustana oleva äänitemusiikki

Tekijänoikeuslain 47 §:n tarkoittaman korvauksen perustana olevat äänitteet ovat Radion ääniyleisradiolähetyksissä tosiasiallisesti lähetettyjä Gramex-suojaa nauttivia äänitteitä. Suomessa äänitteen Gramex-suoja määräytyy äänitteen tallennusmaan perusteella. Tekijänoikeuslain 47 §:n tarkoittamaa korvausta laskettaessa ovat suojattuja seuraavissa valtioissa tallennetut äänitteet:

> Rooman sopimuksen maat


Radion käyttämän suojatun äänitemusiikin raportointi

Radion tulee toimittaa Gramexille kuukausittain lähetystapahtumia seuraavan kuukauden 21. päivään mennessä tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä lähetyksissä. Äänitteiden esitystiedot ilmoitetaan Gramexille seuraavan raportointiohjeen mukaisesti:

> Raportointiohje

 

2 Lyhytaikaisilla toimiluvilla toimivat radiot

Voit tehdä e-Palvelussa sopimuksen, joka kattaa äänitemusiikin esittämisen lyhytaikaisessa ääniradiotoiminnassa sekä valitulla tavalla myös lähetyksen jakelun Internetissä. Sivustolta löytyy hinnat ja käyttöehdot.

> e-Palvelu: Lyhytaikainen radiotoiminta

 

3 Sellaisen kaupallisen radiokanavan edelleenlähetys, joka ei muuten kuulu kaapeliverkon alueella.

Tällaista käyttöä voisi olla esim. jos kuopiolainen paikallisradio edelleenlähetettäisiin Turun seudulla kaapeliverkossa. Tämä maksaa 0,017 euroa/kaapeliin liittynyt talous/kuukausi/edelleen lähetettävä kanava.

 

Sen sijaan jos kuopiolainen kaapeliyhtiö edelleenlähettäisi kuopiolaista kaupallista paikallisradioasemaa, tästä ei perittäisi korvausta (edellyttäen, että kanava ei kuulu mainoksen taustalla). Tätä tariffia noudatetaan myös, jos kaapelitelevision oman tunnussivun taustalla edelleenlähetetään muuta kuin alueen omaa paikalliskanavaa.