HAE

Äänitteet internetissä

Tekijänoikeuslain mukaan musiikki on esittäjien ja äänitteen tuottajien henkistä omaisuutta. Sen käyttöön on pyydettävä lupa ja siitä tulee maksaa korvausta. Tämä koskee myös Internetiä.

Gramex antaa lupia seuraaviin äänitteiden Internet-käyttöihin:

Pääsääntöisesti näiden käyttömuotojen osalta luvan saa muusikoiden ja äänitteiden tuottajien valtuuttamana Gramexilta. Lisäksi Teoston lupa tarvitaan.  Luvat kattavat palvelut, joita tarjotaan Suomen alueelle, jos lupaehdoista ei muuta ilmene. Lupakäytännöstä ja hinnoista saat tietoa oikealla olevan valikon kautta.

Gramexin valtuutus antaa lupia Internet-käyttöihin on  rajoitettu. Joissakijn tapauksissa muusikot ja äänitteiden tuottajat ovat halunneet pidättää lupien myöntämisen itsellään. Jos Gramexilla ei ole toimivaltaa myöntää lupia, lupa on hankittava suoraan näiltä oikeudenhaltijoilta. Gramex ei pääsääntöisesti anna lupia esimerkiksi näihin käyttömuotoihin: 

  • Omalle koneelle downloadattavat, tallennettavat äänitenäytteet
  • On demand-nettiradiot, nettijukeboxit
  • Äänitemusiikki Internet-sivujen tunnus- ja taustamusiikkina
  • Äänitteet mainoksissa
  • Äänitenäytteet muusikkojen tai äänitteen tuottajien omilla nettisivuilla
  • Äänitenäytteet äänitekaupan yhteydessä

Lisätietoja: Pia Riihimäki tai Juhani Ala-Hannula, etunimi.sukunimi@gramex.fi