HAE

Musiikki ja musiikkivideot mediassa ja Internetissä

Tarvitsetko ohjelmassältöä radioon, televisioon tai Internetissä toimivaan sähköiseen mediaan? Teetkö av-tuotantoja julkisesti esitettäväksi? Gramex-sopimuksella saat luvan käyttää näissä  äänitemusiikkia ja musiikkivideoita.

Sähköiseen mediaan luetaan radio- ja televisiotoiminta, kaapelioperaattorit sekä ns. uusmediat, jotka toimivat esimerkiksi Internetissä. AV-tallenteisiin luetaan niin elokuvat, tv-sarjat, mainokset kuin esimerkiksi opetus- ja yritysvideot. 

Gramex palvelee sekä esityskorvausten että tallennuslupien suhteen, kun tekijänoikeudellisesti suojattua musiikkia ja musiikkivideoita käytetään. Ellei meillä ole oikeutta antaa käyttöösi lupaa, ohjaamme Sinut eteenpäin.

Sähköisen median sivut jakaantuvat neljään osaan:

>Tallennusluvat av-tuotantoihin. Sekä av-tuotantojen tekoon että sähköisen median toimintaan liittyy usein äänitteiden tallentamista eli kopiointia, esim. nauhalle tai tietokoneen kovalevylle. Tämä on luvanvaraista ja siitä maksetaan erillinen tallennuskorvaus.

>Käyttö Internet-verkossa.  Kun käytätte äänitemusiikkia tai musiikkivideoita Internetissä (esimerkiksi striiming tai ondeman-palvelut), tarvitsette siihen luvat. Gramexilla rajoitetut oikeudet lisensoida tällaista toimintaa sekä Suomeen että ulkomaille.

>Käyttö radiossa. Kun esitätte äänitemusiikkia sähköisessä mediassa, tarvitsette  sopimuksen Gramexin kanssa. Näiltä sivuilta löydät sähköisen median esityskorvaushintoja. Oy Yleisradio AB:llä ja MTV 3:lla on omat sopimukset.

>Käyttö televisiossa. Kun esitätte äänitemusiikkia sähköisessä mediassa, tarvitsette  sopimuksen Gramexin kanssa. Näiltä sivuilta löydät sähköisen median esityskorvaushintoja. Valtakunnallisilla TV-yhtiöillä on omat sopimuksensa.

Kun laki edellyttää korvausta tai käyttölupaa, Gramex auttaa sen hoitamisessa. Musiikin käyttäjälle olisi vaikeaa hoitaa sopimukset, luvat ja korvausliikenne erikseen maailman jokaisen muusikon ja tuottajan kanssa. Siksi Gramex toimii tässä välissä palvelevana linkkinä.

Lisätietoja:

Saat lisätietoja yllämainituilta sivuilta.   Lisäksi on oma äänitteiden tallentamiseen liittyvä lukupakettinsa:  äänitteiden kopioinnista