HAE

Kopiointilupahinnasto ääni- ja kuvatallenteelle 2013 


Kun kopioi cd-levyltä tai muulta äänitteeltä musiikkia mille tahansa tallennusalustalle (äänitallenteelle tai kuvatallenteelle), siihen tarvitaan lupa ja siitä maksetaan korvaus.  


Tarkista tästä linkistä, onko sinun kopiointisi sellaista, jonka Gramexin luvat kattavat. Vaikka Gramex hoitaa suuren osa kopioinnin lupa- ja korvaus asioista, meiltä ei saa lupaa kaikkeen. (Esimerkki: radio- ja tv-kopiointilupamme EI kata mainoskäyttöä).

Alla on kopiointihinnasto. Kopioinnin hinta määräytyy valmistettavan tallenteen käyttötarkoituksen mukaan sekä sen mukaan kopioidaanko alkuperäistä äänitettä toiselle äänitallenteelle vai kuvatallenteelle. Jos siis kopioit äänitettä esim. VHS-nauhalle, katsot hinnan kohdasta KUVATALLENNE. Jos taas kopioit äänitettä esim. polttavalle CD-R -levylle, katsot hinnan kohdasta ÄÄNITALLENNE. Korvaus maksetaan aina todellisesti suoritetun kopioinnin kokonaiskeston perusteella.

Kun tehtyä tallennetta esitetään julkisesti, siitä menee lisäksi erillinen esittämiskorvaus.
Katso käsitteet: äänite ja julkinen esittäminen.

ÄÄNITALLENNE
Radio-, televisio- ja tietoverkkokäyttö1,17 €/ura
Yleisölle avoimissa tiloissa (ravintolat, kaupat yms.)1,13 €/ura*, **
Yhteisöjen sisäiseen käyttöön1,13 €/ura*
Yleisissä oppilaitoksissa, harrastekerhoissa yms.0,71 €/ura*
Vähimmäislaskutus edellä mainituissa käytöissä 20,00 / lupahakemus 
 
KUVATALLENNE TV-KÄYTTÖ
Tv / ensiesitys1,90 €/sek
Tv / ensiesitys + rajaton uusintaoikeus2,91 €/sek
Tv / ensiesitys + rajaton uusintaoikeus
(vain dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat)
1,69 €/sek
Vähimmäislaskutus edellä mainituissa käytöissä 100,00 / lupahakemus 
 
Tv / uusinta / kerta0,38 €/sek
Vähimmäislaskutus edellä mainitussa käytössä 30,00 / lupahakemus 
 
Tv / Live on tape0,97 €/sek
Vähimmäislaskutus edellä mainitussa käytössä 60,00 / lupahakemus 
 
KUVATALLENNE (MUU KÄYTTÖ KUIN TV-KÄYTTÖ)
JA MULTIMEDIA

a1) Yleisölle avoimissa tiloissa/ ensimmäiset 10 kpl

1,53 €/sek

Korvaus lisäkappaleista/ alkavat 10 kpl 0,09 €/sek 
  

a2) Filmifestivaalit (dokumentti – ja lyhytelokuva) /
ensimmäiset 10 kpl

1,22 €/sek

Korvaus lisäkappaleista/ alkavat 10 kpl0,09 €/sek
  
b) Yhteisöjen sisäiseen käyttöön/ ensimmäiset 10 kpl 0,95 €/sek
Korvaus lisäkappaleista/ alkavat 10 kpl 0,06 €/sek 
 
c) Yleisissä oppilaitoksissa/ ensimmäiset 10 kpl0,32 €/sek
Korvaus lisäkappaleista/ alkavat 10 kpl 0,06 €/sek
 
d) Harrastekerhoissa/ ensimmäiset 10 kpl0,32 €/sek
Korvaus lisäkappaleista/ alkavat 10 kpl  0,06 €/sek 
Vähimmäislaskutus edellä mainituissa käytöissä 60,00 / lupahakemus 
 


Hintoihin lisätään kulloinkin sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.

Hintoja korotetaan 20 % mikäli korvausta ei ole maksettu ennen valmistetun tallenteen esittämistä. 

* Hinta kattaa yhtäjaksoisen kopioinnin yhdeltä äänitteen uralta. Uralla tarkoitetaan äänitteen osaa, joka sisältää yhden sävellysteoksen tai sävellysteoksen osan esityksen.

** Tietyillä erityisaloilla/käyttötavoissa sovelletaan tästä hinnasta poikkeavia, erikseen vahvistettuja hintoja.


Yleisölle avoimissa tiloissa käyttö tarkoittaa valmistetun tallenteen esittämistä tilaisuudessa tai tilanteessa, jonka osallistujia ei ole ennalta yksilöllisesti määrätty, esim. messut, festivaalit, liikennevälineet jne. Tilaisuuden maksullisuudella ei ole merkitystä.

Yleisissä oppilaitoksissa käyttö tarkoittaa valmistetun tallenteen esittämistä opetuksessa, tai oppilaitoksen toimintaan liittyvässä tapahtumassa tai tilanteessa oppilaitoksen omissa tiloissa, tai tallenteen esittämistä muualla rajoitetussa tilassa (ei yleisölle avoimessa tilassa) oppilaitokseen kuuluville henkilöille tai oppilaitoksen sidosryhmille.

Yhteisöjen sisäinen käyttö tarkoittaa valmistetun tallenteen esittämistä esim. yrityksen tai yhdistyksen omissa tiloissa, tai tallenteen esittämistä muualla rajoitetussa tilassa (ei yleisölle avoimessa tilassa) yritykseen / yhteisöön kuuluville henkilöille tai yrityksen / yhteisön sidosryhmille.

Harrastekerhoissa käyttö tarkoittaa valmistetun tallenteen esittämistä kerhon omissa tiloissa, tai tallenteen esittämistä muualla rajoitetussa tilassa (ei yleisölle avoimessa tilassa) lähtökohtaisesti harrastekerhon omille jäsenille.

 

Muita kopiointihinnastoja: