HAE

Teatterit

Kun teatteri esittää esim. cd-levyjä tai muuta tallennettua musiikkia joko esityksessään tai tauolla, siitä tulee maksaa korvaus. Gramex-korvauksia ei kerätä tilausmusiikista, jonka teatteri itse teettää vain esitystään varten. Poikkeuksen muodostaa sellainen musiikki, mistä tehdään (kaupallinen) äänite ja se saattaa päätyä soitettavaksi esim. radioon.

Teatterit jakaantuvat kahteen alakategoriaan: ammattiteatterit ja harrastajateatterit. Molemmille on oma äänitemusiikkihinnastonsa ja niissä hinnat on porrastettu esitysten ja yleisömäärien mukaan.  

Teatterit raportoivat käyttämänsä äänitemusiikin Gramexiin kahdesti vuodessa, ajanjaksolta 1.1. -30.6. ja toisen kerran ajanjaksolta 1.7. - 31.12. Tiedot ilmoitetaan vain silloin, kun äänitemusiikkia on käytetty. Riittää, että yhdestä esityksestä ilmoitetaan kerran. Vain mikäli tiedot muuttuvat aiemmin ilmoitetuista, tulee esitysraportti täyttää uudelleen.


Hinnastot ja raportointi

> Harrastajateatterin hinnasto ja raportointilomake

> Ammattiteatterin hinnasto ja raportointilomake