default_scv.tpl

Oppilaitokset

Oppilaitoksia varten voit tehdä sopimuksen äänitemusiikin esittämisestä, äänite/biisikauppamusiikin tallentamisesta ja käytöstä sekä musiikkivideoiden esittämisestä. Alla on hintatiedot ja linkki, jota kautta pääset tekemään sopimuksen.

1. Äänitemusiikin esittäminen. Kun oppilaitoksissa esitetään äänitemusiikkia (esimerkiksi radiosta, televisiosta, nauhalta, äänilevyltä, tietokoneelta tms. tavalla), siitä maksetaan Gramexin kautta alla olevan hinnaston mukainen tekijänoikeuskorvaus. Korvauksiin lisätään kulloinkin sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero. Huom: korvaus ei kata musiikkivideon esittämistä vaan sitä koskeva hinnasto on alla.

Korvaus on vuosikorvaus, jonka suuruus määräytyy päivittäin tiloja käyttävien oppilaiden lukumäärän perusteella seuraavasti.

Oppilaiden lukumäärä Korvaus €/vuosi
1 - 50 oppilasta 30,9
51 - 100 oppilasta 62,3
101 - 200 oppilasta 119,57
201 - oppilasta 179,22

Huom! Mikäli toimintaa harjoitetaan alle 6 kk / v, jaetaan vuosikorvaus 12:lla ja kerrotaan toimintakuukausien määrällä. Vähimmäiskorvaus on kuitenkin 35,8 € paitsi ensimmäisen ryhmän osalta 15,36 €.

> Tee sopimus e-Palvelussa

2. Tallentaminen ja biisikauppamusiikin käyttö. Äänitteiden oppilaitoskäyttö ei ole koskaan yksityistä käyttöä. Oppilaitoksen on itse haettava äänitteiden kopiointiluvat Gramexista. Kuntien esityskorvaussopimukset Gramexin kanssa eivät kata äänitteiden kopiointia oppilaitoksissa.

Oppilaitos saa Gramexista luvan äänitteiden kopioimiseen esim. koulun valmistamien opetusvideoiden taustamusiikiksi, äänitteiden varmuuskopioiksi, taustamusiikkikäyttöön koulun järjestämiä tilaisuuksia varten, koulun harjoitustöihin (multimedia, lyhytelokuvat, radiotyöt jne.)

Taide- ja viestintäalan oppilaitoksissa valmistettaviin oppilastöihin (lyhytelokuvat, dokumentit, radio-ohjelmat, multimedia jne.) haetaan äänitteiden kopiointiluvat Gramexista sekä oppilaitoksessa tapahtuvaa käyttöä varten, että muuta julkista esittämistä varten, esim. filmifestivaaleilla, televisiossa ja radiossa.

Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, ettei sen laitteita käytetä luvattomaan yksityisen kopioinnin rajat ylittävään kopiointiin (esim. oppilaiden toimesta tapahtuva cd-levyjen kopiointi laajemmalle piirille) ja siitä, etteivät laitoksen tietokoneet sisällä äänitteitä, jotka ovat edelleen jaettavissa ja/tai kopioitavissa oppilaiden tai muiden internet-käyttäjien toimesta

> Hinnat ja lupahakemukset

3. Musiikkivideon esittäminen. Musiikkivideon esittämisellä ei ole keskeistä funktiota. Tekijänoikeuslain opetuspykäläpoikkeus ei koske musiikkivideoita eli tuottajan korvaus on maksettava aina.

Tuottajien korvaus €/pv
Esittäjien korvaus €/pv

0,23 €/oppilas

0,08 €/oppilas

Korvauksiin lisätään kulloinkin sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.

> Ota yhteyttä sopimuksen tekemiseksi