default_scv.tpl

Kuntasopimus uudistuu 2016 alussa

Gramex ja Kuntaliitto ovat yhteisesti sopineet kuntasopimuksen uudistamisesta. Kuntaliitto suosittelee sopimuksen päivittämistä. Uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2016 alusta alkaen.

Uudistettu sopimus vastaa entistä paremmin kuntien tarpeisiin. Hinnoittelumalli ei muutu,  korvaus perustuu kunnan asukaslukuun kuten ennenkin. Kunnille toimitetaan sopimukset kirjeitse syyskuun lopussa. Kun ne palautetaan Gramexille 30. marraskuuta mennessä, uudistettu kuntasopimus korvaa vanhan 1.1.2016 alkaen.

Uudistettu kuntasopimus
kattaa entistä enemmän

Uusi sopimus sisältää:

– kuntien kaikki yleisimmät äänitemusiikin julkisen esittämisen käyttötilanteet sekä taustamusiikkina että tapahtumissa osana kuntien julkisia toimintoja ja tehtäviä

– toisin kuin ennen, uusi sopimus kattaa myös musiikkivideoiden julkisen esittämisen

– valinnaisena elementtinä sopimus sisältää erillistä korvausta vastaan myös musiikin kopioinnin kuva- ja äänitallenteille

Kopioidun äänitemusiikin käyttö

Kunnissa on usein tarvetta kopioida äänitemusiikkia ja esittää sitä esimerkiksi tanssiliikunnassa, kuntosaleilla, media- ja AV – pajoissa, kansalaisopistoissa, kouluissa tai vaikka nuorisotoiminnan yhteydessä.

Uudistettu sopimus sisältää uutena elementtinä myös äänitemusiikin kopioinnin. Kunta voi valita, sulkeeko se pois tämän lisäelementin sopimuksesta vai ottaako mukaan. Oletuksena sopimus sisältää myös  tämän. Kopiointielementti maksaa  3 sentin lisähinnan per asukas.

Kuntaliiton kanssa on sovittu, että vuoden 2016 korvausta on tarkistettu huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.

Lisätietoja

• Gramex: Petri Kiiski, 040 84 76 420

• Kuntaliitto: Lakimies Joonas Jännäri, 09 771 2454.

Kuntaliitto on toimittanut kunnille asiasta yleiskirjeen lokakuussa 2015 (http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2015).

> Ota yhteyttä sopimuksen tekemiseksi