ePalvelut » Taustamusiikki, tanssimusiikki ja yleisötapahtumat » Äänitemusiikin julkisen esittämisen yleiset sopimusehdot

Äänitemusiikin julkisen esittämisen yleiset sopimusehdot


1 § Osapuolet


2 § Sopimuksen kohde

Tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitettu korvaus esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille äänitteiden julkisesta esittämisestä. Tämä sopimus ei oikeuta julkisesti esittämään kuvallisia musiikkitallenteita (musiikkivideoita) eikä kopioimaan äänitteitä. Julkiseen esittämiseen tarkoitettujen kuvallisten musiikkitallenteiden sekä äänitteiden kopioimiseen on haettava erikseen lupa Gramex ry:ltä.


3 § Korvaus

3.1 Korvausten laskutusperusteet määräytyvät sopimukseen kirjattujen Korvausperusteet tietojen mukaisesti.

3.2 Korvauksiin lisätään kulloinkin sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.


4 § Korvausten suorittaminen

4.1. Käyttäjä maksaa sopimuksessa tarkoitetun korvauksen toimialan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

4.2. Mikäli äänitteitä on käytetty ennen sopimuksen allekirjoittamisvuoden alkua, eikä Käyttäjällä ole ollut voimassaolevaa sopimusta Gramexin kanssa, maksaa Käyttäjä tästä käytöstä korvauksen, joka on määrältään tämän sopimuksen tarkoittaman vuosikorvauksen suuruinen. Tämä korvaus erääntyy maksettavaksi yhdessä erässä kuukauden kuluttua tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.

4.3. Viivästyneelle suoritukselle maksetaan lainmukainen viivästyskorko.


5 § Ilmoitusvelvollisuus

Käyttäjä ilmoittaa sopimuksen solmimisen yhteydessä korvauksen määrään vaikuttavat tiedot. Muutokset korvausperusteissa Käyttäjä ilmoittaa muutosta seuraavan kalenterikuukauden kuluessa.


6 § Gramexin vastuu ulkopuolisista vaateista

Gramex vastaa niistä Käyttäjään kohdistetuista korvausvaatimuksista, joita koti- tai ulkomaiset oikeudenhaltijat tämän sopimuksen tarkoittamasta äänitteiden käyttämisestä tekijänoikeuslain 47 §:n perusteella Käyttäjään mahdollisesti kohdistuvat.


7 § Voimassaolo

Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, on voimassa allekirjoittamispäivästä lukien kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka, minkä jälkeen tämä sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli kirjallisesti irtisano sopimusta kolmea kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.


8 § Korvauksen määrän tarkastaminen

Korvauksen määrä tarkastetaan vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.


9 § Tarkastusoikeus

Gramexilla tai sen nimeämällä kuten Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:llä on oikeus tarkastaa Käyttäjän toimipaikassa käytettävien äänitteiden laillisuus.